Vintage off-road motorbike.jpg

Helt frem til slutten av 80 tallet var det meget enkel demper teknologi og mer avanserte løsninger som vi kjenner i dag kom ikke i gang før på 90 tallet.

Vi er nå i sluttfasen av og utvikle ett meget avansert produkt til disse syklene som er produsert før 1990.